Heeft de transitievergoeding invloed op de WW-uitkering

Heeft de transitievergoeding invloed op de WW-uitkering

De transitievergoeding is een prachtige oplossing om financiële problemen na een ontslag te voorkomen. Indien een werknemer wordt ontslagen, komt dit vaak onverwachts. Dit kan in veel gevallen leiden tot financiële problemen. Aan de hand van een transitievergoeding probeert de overheid deze situatie te voorkomen.

De transitievergoeding is een geldbedrag dat personen kunnen ontvangen als zij ontslagen zijn door hun werkgever. Het dient als een soort compensatie voor het ontslag. Vanaf het moment dat je in dienst treedt, zul je recht hebben op transitievergoeding. Maar heeft deze vergoeding invloed op de WW-uitkering?

Wat is de WW-uitkering?

Een WW-uitkering komt overeen met een transitievergoeding. Bij een WW-uitkering ontvangt de ontslagen medewerker een tijdelijke uitkering, waarmee hij of zij het verlies aan inkomen op kan vangen. Ook een WW-uitkering zal financiële problemen na een ontslag voorkomen.

De invloed van de transitievergoeding op de WW-uitkering

De transitievergoeding dient, net zoals de WW-uitkering, als hulpmiddel om de werkloze periode financieel te dekken. Hoe meer dienstjaren jij bij het betreffende bedrijf hebt, hoe hoger de transitievergoeding zal zijn. Maar heeft de transitievergoeding invloed op de WW-uitkering? Geen zorgen. Dit is niet het geval. Een transitievergoeding heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Belangrijk voor u is om onmiddellijk na uw ontslag recht te hebben op de WW uitkering. Via een vaststellingsovereenkomst kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder dat het recht op een WW uitkering verloren gaat.

 

De vergoedingen aanvragen

Zodra jij wordt ontslagen, is het belangrijk om direct de WW-uitkering aan te vragen bij het UWV. Dit kun je in de laatste week voor de einddatum doen. Bij de aanvraag hoef jij de transitievergoeding niet te vermelden.

Een transitievergoeding kun je daarentegen niet aanvragen. Indien de werkgever jou ontslaat, zul jij direct recht hebben op een transitievergoeding. De werkgever zal een ontslagprocedure voeren tegen jou, waartegen jij een verweer zal moeten voeren. Voor deze handeling zul je een arbeidsjurist nodig hebben. Nadat het UWV het ontslag heeft goedgekeurd, zal jij de transitievergoeding ontvangen. Je kunt altijd van tevoren de transitievergoeding berekenen.

Coen Bouhuijs