Richt een uitnodigend schoolplein in met Hercules Speeltoestellen

Richt een uitnodigend schoolplein in met Hercules Speeltoestellen

Het schoolplein is de plek waar kinderen samen leren spelen en delen, waar ze samen op ontdekkingstocht gaan en waar ze zich ontwikkelen. Daarom is het schoolplein van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen op de kinderopvang en de basisschool. Bij Hercules Speeltoestellen bent u aan het juiste adres als u een schoolplein wilt inrichten met professionele speeltoestellen, sporttoestellen en SpeelPrikkels. De specialist heeft in de afgelopen jaren honderden pleinen mogen inrichten tot speelplekken die een sterke basis vormen voor de fysieke, sociale, educatieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Hercules Speeltoestellen heeft de overtuiging dat plezier centraal staat bij het bereiken van tal van allerlei leerdoelen. 

 

Daarom kunt u met de speeltoestellen uit het zeer betaalbare en hoogwaardige assortiment een uitnodigend schoolplein inrichten dat bijdraagt aan een actieve schooldag en waarmee kinderen worden verleid tot spelen. 

 

Duurzame inrichting van het schoolplein

Omdat elk kind anders is, houdt Hercules Speeltoestellen rekening met de uiteenlopende ontwikkelingsgebieden van kinderen, verschillende leeftijdscategorieën en diverse spelvormen. Daarbij stelt de specialist de vraag: hoe kunnen we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk benutten en het schoolplein inrichten om elk kind zich op het emotionele, sociale, cognitieve, motorische, creatieve, constructieve en communicatieve vlak optimaal te laten ontwikkelen? Daarbij is het de kunst om uw ideeën tot uiting te brengen in een uitdagende en duurzame inrichting op het schoolplein. De ontwerpen van de specialist komen tot leven door de meest geschikte sporttoestellen, speeltoestellen en SpeelPrikkels voor het onderwijs voor u te selecteren. Met als ​resultaat een speelplaats die in belangrijke mate bijdraagt aan de ontwikkeling van alle kinderen die er spelenderwijs leren. 

 

Uitdagende professionele speeltoestellen 

Als kinderen op de kinderopvang of de basisschool onvoldoende bewegen, zullen zij zich motorisch minder goed ontwikkelen en hebben zij een grotere kans op overgewicht. Daardoor ontstaat het risico dat zij later chronische ziektes ontwikkelen. Op basis van uw wensen en eisen realiseert Hercules Speeltoestellen een schoolplein dat bijdraagt aan de goede algehele gezondheid van de leerlingen. Een speelplaats inrichten met de speeltoestellen voor op het schoolplein uit het assortiment van de specialist betekent automatisch dat u het plein inricht met schoolplein-toestellen zoals een speelhuis, schommel, glijbaan, wipwap en klimtoestel, die bijdragen aan bewegend leren. Kortom, elk speeltoestel op het schoolplein daagt kinderen op de juiste manier uit tot spel, zodat hun cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling optimaal wordt gestimuleerd. 

Coen Bouhuijs