Contractenrecht: Dit is waarom je contracten schriftelijk moet vaststellen!

Contractenrecht: Dit is waarom je contracten schriftelijk moet vaststellen!

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meer partijen. Zo’n overeenkomst betreft afspraken waar beide partijen zich aan moeten houden. Het kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Het is hierbij cruciaal dat alle partijen samengaan in de inhoud van hun afspraken. Mondeling- en schriftelijk vastgestelde contracten zijn beide rechtsgeldig en vallen onder het contractenrecht.

 

Maar dit betekent niet dat beide vormen even verstandig zijn om te bedrijven. Een schriftelijk contract heeft zo talloze voordelen ten opzichte van een mondelinge overeenkomst. Hieronder staan de voordelen van een schriftelijk contract op een rijtje:

 

  • Een schriftelijk contract biedt duidelijkheid 

Een contract schriftelijk afsluiten zorgt ervoor dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Zo kun je in een schriftelijk contract nauwkeurig in omschrijven wat bijvoorbeeld bepaalde termijnen er worden gehanteerd en wat de uit te voeren werkzaamheden zijn. Precieze omschrijvingen behoed alle partijen voor miscommunicatie en verwarring.

 

  • Afspraken zwart op wit = bewijs

Wanneer een contract schriftelijk is gesloten, zorgt dit automatisch voor bewijs. Staat er expliciet een bepaling in het contract en wordt dit niet nageleefd? Dan kun je door middel van de overeenkomst aantonen wat jouw rechten zijn. Zo komen beide partijen niet voor verrassingen te staan.

 

  • Een schriftelijk contract dient als geheugensteuntje

Een contract dat feitelijk op papier staat, zorgt ervoor dat je niet alles hoeft te onthouden wat je hebt gezegd. Als een overeenkomst mondeling is gesloten kan het zijn dat er afspraken zijn gemaakt die door bepaalde partijen vergeten worden. Dit kan lastig zijn, want dit kan voor misverstanden zorgen. Weet je niet meer wat er precies is afgesproken? Dan dient een schriftelijk contract als hulpmiddel om erachter te komen hoe het ook alweer zat met de gemaakte afspraken.

CKH Advocaten helpt een handje!

Toch is een contract opstellen en precieze omschrijvingen bewerkstelligen niet zo makkelijk als het lijkt. De contractenrecht advocaten van CKH adviseren en begeleiden je daarom bij  het gereed maken en checken van overeenkomsten en de bijbehorende algemene voorwaarden, zodat je zorgeloos een contract kan sluiten. 

 

Maar ook wanneer een contract niet wordt nageleefd kan CKH Advocaten helpen. Dit kan zowel gaan om de inhoud als de uitvoering ervan. Zo helpt CKH Advocaten jou om ervoor te zorgen dat nakoming of een schadevergoeding teweeg kan worden gebracht.

Coen Bouhuijs