Schakel een gedegen arbodienst in voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid

Schakel een gedegen arbodienst in voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid

Als werkgever ben je volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. De arbowetgeving vormt in Nederland de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Je voorkomt dat je als werkgever boetes krijgt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door aan alle verplichtingen van de Arbowet te voldoen. Nog belangrijker is dat je je onderneming hiermee gezond houdt. Het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid, behoort tot de kerntaken van een gecertificeerde arbodienst. Daarbij zijn verschillende professionals betrokken, zoals een arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, arbeidshygiënist en veiligheidskundige.

 

Wat zijn de taken van een arbodienst en een bedrijfsarts? 

 

  • Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
  • Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid;
  • Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;
  • Het voeren van overleg met de preventiemedewerker van de organisatie; 
  • Zieke werknemers verantwoord en zo spoedig mogelijk weer aan het werk helpen;
  • Het houden van een open spreekuur voor werknemers;
  • Periodiek medisch onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers. 

 

Bedrijfsarts inschakelen 

Bij het fenomeen arbodienst denken de meeste mensen in eerste instantie aan verzuimbegeleiding. Dat heeft ermee te maken dat de Wet Verbetering Poortwachter werkgevers verplicht om samen met de medewerker en de arbodienst te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk zijn werkzaamheden weer kan hervatten. Je bent als werkgever verplicht om voor een zieke medewerker een bedrijfsarts in te schakelen. Volgens de wet dient de bedrijfsarts binnen zes weken advies uit te brengen en een probleemanalyse op te stellen. Op basis daarvan is het mogelijk om samen met de werknemer die ziek is een plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen. 

 

Onafhankelijk advies

Veel mensen vragen zich af wanneer een bedrijfsarts inschakelen mogelijk is. Het antwoord daarop is eenvoudig. Elke werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te consulteren over persoonsgerichte gezondheidsvragen, in relatie tot het werk. Speciaal daarvoor is een zogenaamd open spreekuur in het leven geroepen, waar je werknemers actief op hoort te wijzen. Een bedrijfsarts is dus specialist op het gebied van werk en gezondheid, heeft een medisch beroepsgeheim, en brengt onafhankelijk advies uit aan zowel werkgevers als werknemers. 

Coen Bouhuijs