Ziekteverzuim verkorten met de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter

Ziekteverzuim verkorten met de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen het verzuim kan verkorten. Ziek zijn, is immers voor niemand prettig. Niet voor de werknemer en ook niet voor zijn werkgever. De situatie wordt er alleen maar vervelender op als de medewerker langdurig uit de roulatie blijft of arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter moet langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk tegengaan. Deze wet verlangt van werkgevers en werknemers dat zij zich samen met een arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, door middel van re-integratie eerste spoor

 

De Werkwijzer Poortwachter helpt bedrijfsartsen, werkgevers, re-integratiebedrijven en arbodiensten in de re-integratie en begeleiding van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn. In dit blog vertellen we je waarom je er als werkgever verstandig aan doet de nieuwe versie van de Werkwijzer te gebruiken. 

 

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Als je werkgever bent, vind je in de Werkwijzer Poortwachter uitgebreide antwoorden op uiteenlopende vragen. Hoe toetsen het UWV en de verzekeringsarts of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? Wat verwacht het UWV van de werkgever bij de re-integratie van een medewerker? En welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest? In verband met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vanaf 1 januari 2020, is de Werkwijzer Poortwachter aangepast. In de zomer van 2021 heeft UWV een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer. De re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever zijn bijvoorbeeld gewijzigd. Vanwege specifieke nieuwe regelingen die zijn ontstaan, is het algemene onderwerp Verlof verder uitgewerkt. Daarom zijn er in bepaalde hoofdstukken en paragrafen van de Werkwijzer belangrijke tekstuele wijzigingen gedaan. 

 

Richtlijnen voor re-integratie 

De Werkwijzer Poortwachter is met name bedoeld voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV. Als werkgever kun je het document bij de re-integratie van zieke werknemers echter ook goed gebruiken. De richtlijnen geven bijvoorbeeld duidelijk aan wat de bedoeling is bij het eerste en het tweede spoortraject van de re-integratie en waar werkgevers en werknemers op moeten letten. Er is een zogenaamd Quick Startdocument beschikbaar om je als werkgever te wijzen op je verantwoordelijkheden en om je te helpen bij de stappen die je hoort te nemen. Het Quick Startdocument is een document dat specifiek is gericht op werkgevers en dat als aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter dient. 

Coen Bouhuijs