3 trends in de stedelijke planning van de toekomst

3 trends in de stedelijke planning van de toekomst

De stedelijke ruimte om ons heen is gemakkelijk als vanzelfsprekend te beschouwen. Er wordt echter ontzettend veel nagedacht over het vormgeven van publieke ruimtes en de functionaliteit ervan. Het verduurzamen van de publieke omgevingen is een uitstekende manier om maatschappelijke doelen te verwezenlijken en een betere leefkwaliteit te realiseren. In dit artikel behandelen we in het kort drie stedenbouwkundige trends die wereldwijd steeds meer grip op de toekomst zullen krijgen. 

Het buitenleven staat centraal 

Hoewel we het helaas hebben moeten meemaken dat maatregelen omtrent de pandemie ons dwongen om binnen te blijven, zullen openbare ontmoetingsplaatsen een centrale rol blijven innemen in onze samenleving. Hierdoor zien we steeds meer steden bezig zijn met het heroverwegen van de functie van parken en openbare treinen, om in te kunnen spelen op de evoluerende menselijke behoeften. Denk hierbij aan openbare plekken die speciaal ingericht worden voor openluchtgymnastiek, yoga en andere sociale bijeenkomsten. Het is belangrijk dat activiteiten in de buitenlucht niet worden tegengehouden door een virus en mensen zich blijven inzetten om verantwoordelijke en plezierige buitenruimtes te creëren. 

De lokale en circulaire economie 

Zowel stads- als dorpsbewoners trachten zich steeds meer te baseren op de duurzame circulatie van hulpbronnen gebaseerd op de principes van delen, hergebruik en herstel. Hierbij ligt doorgaans de nadruk op lokaal produceren van allerlei goederen. Ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie legt een bijzondere focus op niet alleen de afvalverwerking, maar biedt ook enorme mogelijkheden voor bijvoorbeeld sociale stadslandbouw. 

De focus op slimme steden 

Vrijwel de meeste stadsplanners zijn het erover eens: slimme steden zullen de toekomst van de stadsplanning zijn. Dit betekent dat steden worden gedreven door data, machine learning, automatisering en algoritmen. Overheden over de hele wereld zijn steeds meer in staat om automatisch de benodigde gegevens te kunnen genereren, met als doel om de stedelijke omgeving te verduurzamen en controleren. Logischerwijs zijn er een aantal ethische problemen boven de tafel gekomen omtrent het verzamelen van gegevens. De kans is echter groot dat deze ontwikkelingen niet worden tegengehouden op basis van ethische redenen. De voordelen die slimme oplossingen kunnen bieden aan stadsbewoners zijn onder meer het balanceren van de verkeersstroom, het verduurzamen van de afvalverwerking en een verminderd energie- en waterverbruik. Mogelijke nadelen zijn een gebrek aan publiek bewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en de totstandkoming van een digitale tirannie die wordt bestuurd door een kleine groep machthebbende elite. 

 

Wil je meer weten over de ontwikkelingen die invloed hebben op de vormgeving van het stadsplan, de infrastructuur en de transportsector, zoek dan eens op toekomst van cityhubs voor meer informatie.

Coen Bouhuijs