5 Essentiële tips voor organisatieontwikkeling

5 Essentiële tips voor organisatieontwikkeling

Georganiseerdheid en productiviteit het werk helpt het team geconcentreerd te blijven en taken op tijd af te ronden. Georganiseerd en productief zijn helpt prioriteiten te stellen op de werkvloer, uitstekende resultaten te behalen en de ontwikkeling en het succes van de carrières van het team te bevorderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om verantwoordelijkheden en taken te organiseren die passen bij de bedrijfsstijl. Dit artikel geeft enkele tips om je te helpen jouw werknemers te organiseren en de productiviteit te verhogen door de organisatie ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 

1. Leiders voorbereiden

In goede organisatieontwikkeling worden de verwachtingen van leiders voorbereid ten aanzien van het veranderingsproces. Immers, succes of falen van een veranderingspoging hangt af van de leiders van de organisatie. Leiders moeten voorbereid zijn op wat hen te wachten staat om verrassingen te voorkomen.

2. Conflicten verwachten 

Conflicten over prioriteiten, toewijzing van middelen en meningsverschillen zijn veelvoorkomende bedrijfsproblemen die soms eenmaal niet te vermijden zijn. Jouw organisatie moet leren hoe ze daar op een gezonde manier mee om kan gaan, en het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt bij het uiten van verschillende meningen. Uiteindelijk moeten mensen het besluitvormingsproces en hun rol daarin duidelijk begrijpen. Kortom, zij moeten weten wanneer het hun beslissing is en wanneer niet.

3. De rollen duidelijk definiëren

Hoe duidelijker de rollen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van een werknemer zijn, hoe groter de kans dat het beoogde prestatieniveau wordt behaald. Om de vaardigheden en het vertrouwen te ontwikkelen om goed te presteren in de bedrijfsomgeving, moeten rollen duidelijk afgebakend worden en voldoende aandacht worden geïnvesteerd in het rapporteren van de voortang. 

4. Inzicht in het geheel

Het is belangrijk een bredere kijk te hebben op alles wat er binnen het bedrijf gebeurt. Dit zal het voor hen gemakkelijker maken zich in de schoenen van hun collega’s te verplaatsen en de dingen vanuit andermans perspectief te zien.

Als werknemers het grote geheel zien, begrijpen ze ook beter met wie informatie moet worden gedeeld en wie bij de besluitvorming moet worden betrokken. Als je je bewust bent van de invloed van jouw taken op andere gebieden van het systeem, en vice versa, kunnen de verschillende onderdelen beter en productiever werken dan wanneer zij alleen zouden werken.

5.  Herken verandering

Tenslotte is het van vitaal belang om effectief te reageren op verandering. Het management moet voorzichtig te werk gaan om ervoor te zorgen dat de werknemers met veranderingen kunnen omgaan. Dit betekent het effect van verandering herkennen en begrijpen dat verandering binnen een organisatie mogelijk neerkomt op angst en verlies voor het individu. Door dit effect te negeren, worden werknemers ervan weerhouden veranderingen te omarmen en deel te nemen aan veranderingsinitiatieven. Zorg er dus voor dat alle soorten impact worden geanalyseerd en besproken. 

Coen Bouhuijs